Joanna Broszkiewicz
Kalwaryjska 39/7
30-504 Kraków
12 656 25 35
12 296 34 86
693 656 253

Notariusz, Kancelaria notarialna

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a na żądanie strony Notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Kancelaria prowadzona jest przez notariusza Joannę Broszkiewicz od 2000 roku i mieści się w centrum Starego Podgórza przy ul. Kalwaryjskiej 39/7. Od stycznia 2014r. Kancelaria prowadzona jest w formie spółki cywilnej z notariusz Moniką Torbiczuk – Wiśniewską.

Do siedziby Kancelarii można w łatwy sposób dotrzeć środkami komunikacji miejskiej. Informacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie. Przy dokonywaniu czynności istnieje możliwość wykonania przelewów oraz skorzystania z innych usług internetowych. W pobliżu znajdują się również oddziały większości banków.

Strony przyjmowane są w poniedziałki od 9.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.00. Istnieje możliwość umówienia się w innym terminie.

notariusz Joanna Broszkiewicz